Organisatie

Een aantal buren samen beheren de buurtwerking en organiseren de evenementen. Wij zijn ook eindverantwoordelijke voor het (financiëel) beheer en het goede verloop van de organisaties, communicatie met leden en instanties. Wij komen regelmatig samen om alles te bespreken, zijn uw aanspreekpunt voor de wijkwerking en zijn zelf met een aantal personen aanwezig op alle evenementen.

Wie we zijn kan je hier ontdekken.

Van de leden van de organisatie wordt er best wel wat tijd en moeite gevraagd; er wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op (bijna) alle vergaderingen, evenementen en de voorbereidingen ervan. Er wordt ook gerekend op een langdurig engagement met actieve inbreng en het bijhorende verantwoordelijkheidsgevoel zodat de buurtwerking leuker wordt en blijft en we zo bijna alle mensen van de buurt kunnen bereiken. Wij komen bijna maandelijks samen op een zondagmiddag.

Bestuursleden betalen net als iedereen lidgeld en voor hun eten en drinken op het zomerfeest. Er worden geen voordelen in natura voorzien, alle (financïele) voordelen behoren enkel de wijkwerking toe.

Als je zelf deel wil uitmaken van het bestuur, kan je je hieronder kandidaat stellen.