Lid worden

Lid worden van onze buurtwerking zorgt ervoor dat je een heel jaar lang kan deelnemen aan alles wat we organiseren. Tenzij anders vermeld, zijn alle activiteiten inbegrepen in uw lidmaatschap. (Dus ook de barbecue, exclusief dranken en eventuele namiddagsnacks op het buurtfeest)

U kan enkel lid worden van de oude Maas als u in ‘onder Dilsen’ woont. Dat betekent dus in één van de volgende straten: Baron de Rosenweg, Bloemendaal, Eburonenlaan, Gruisweg, Kerkvoetpad, Kommelstraat, Korte Steeg, Leymveld, M. Stansstraat, Oude Kerkstraat, Oude Brouwerijstraat, Stokkemerbaan (1-92), Vissersstraat of Watermolenstraat.

Het lidgeld bedraagt voor 2024 € 12,5 per kind en € 20 per volwassene. U kan ook steunend lid worden voor € 45. U wordt lid van VZW de oude Maas.

Ook al wonen ze dan niet in de wijk, kleinkinderen van leden kunnen ook lid worden en van alle voordelen genieten voor € 12,5 per kind.

Het lidmaatschap is geldig van 1 januari t.e.m. 31 december.

U kan ook lid worden door het lidgeld over te schrijven op onze rekeningnummer BE 05 7360 5596 0475 met vermelding van het aantal volwassenen, aantal kinderen en uw e-mailadres. Betaalt u uw lidgeld liever cash, dan kan u dat doen in Hotel de Maretak, Watermolenstraat 20.